Nicole van Gelder

 

Ervaren mediator, intervisiebegeleider en trainer.
Opgeleid in Nederland en Amerika.

Ervaring Nicole van Gelder

“Iedereen is in staat zelf oplossingen te bedenken. Soms is daar hulp bij nodig. In een sfeer van openheid en structuur bied ik mensen – individueel of in teams – een kans om met andere ogen te kijken. Dan is er ruimte om nieuwe oplossingen te vinden”.

” I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sailes to always reach my destination.” 

Jimmy Dean,
Amerikaans acteur

MEDIATION

De kern van mediation is het professioneel begeleiden van mensen in een vastgelopen conflict, waarbij ze samen zoeken naar voor hen passende oplossingen.

Nicole van Gelder is MFN/ADR/IMI en rechtbank registermediator.
Ze is rechtbank mediator bij de rechtbanken Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.
Voor de MFN/SKMis Nicole peer reviewer. En zij is full certified ADR conflictcoach.
Nicole van Gelder is tweetalig, Nederlands en Engels. Zij is mede opgeleid aan de Harvard University.

Als ervaren leidinggevende en onderhandelaar is Nicole van Gelder multi inzetbaar, met een extra accent op de terreinen arbeidsmediation, overheidsmediations en zakelijke mediations. Ook cliënten op basis van een toevoeging worden ondersteund (zie www.rvr.org)

Nicole van Gelder werkt nauw samen met een netwerk van professionals. Voor het College Multi Media kan zij worden ingeschakeld als arbiter.

Ze is lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging/de Vereniging Mediators bij de Overheid en de werkgroep MFN arbeidsmediators.

 

“Tevreden klanten: “Parties for who has Mrs. van Gelder acted as a mediator have consistently rated her at the highest Performance Level”
Lees meer  …

 

Het mediationproces

 • De mediator begint met het geven van informatie over het proces en haar werkwijze.
 • U beslist (allen tezamen) of u bereid bent het proces aan te gaan.
 • Dan start het mediationproces met het tekenen van de mediaton overeenkomst.
 • Onder leiding van de mediator wordt alle informatie uitgewisseld, is er ruimte voor emoties, eisen, wensen en verlangens.
 • De verschillen en de overeenkomsten zijn dan benoemd. 
 • Vervolgens wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van de algemene belangen en wensen alsmede het gezamenlijke belang (wat er in de praktijk altijd is).
 • Dan worden opties en mogelijke oplossingen in kaart gebracht.
 • Vervolgens worden de door iedereen gewenste uitkomsten SMART gemaakt en gekeken hoe de afspraken kunnen worden geborgd.
 • Bij overeenstemming over de oplossing worden de afspraken in een vaststellingsovereenkomst opgemaakt of in een andere vorm vastgelegd.
 • Dan is de mediation afgerond.
 • Een mediation duurt gemiddeld tussen de 8 en 14 uur.
 

Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict is een conflict tussen werkgever en werknemer of tussen collega’s onderling. Een arbeidsconflict kan om verschillende redenen ontstaan en/of escaleren. Denk aan een meningsverschil over de samenwerking, de arbeidsvoorwaarden en/of het functioneren.  Een arbeidsconflict kan verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie, het team en voor de werknemer persoonlijk.

Mediation kan helpen om voor de toekomst goede werkafspraken te maken of om de werkrelatie te verbeteren. Het kan ook zo zijn dat er uiteindelijk wordt gekozen voor een route waarin partijen zonder strijd uit elkaar gaan. De mediator inventariseert en bespreekt de wensen en  mogelijkheden met partijen om te komen tot voor alle betrokkene de best mogelijke oplossing. Dit doet de mediator op een neutrale, zakelijke manier met aandacht voor de emoties die bij zo’n situatie horen.

Voordelen arbeidsmediation

Een gemiddeld arbeidsconflict kost een organisatie al gauw zo’n € 31.087, -. Met mediator wordt dat € 3.137, -. Een fors bedrag minder dus.
Bron: Forum voor Conflictmanagement 2007.

 

 

Zakelijke Mediation

Zakelijke conflicten kunnen ontstaan tussen zakelijke partners, leden van een maatschap, directieleden, bestuursleden van een vereniging, vennoten, etc.
En tussen bedrijven onderling (contract breuk bijvoorbeeld of niet geleverde diensten, in elk geval in de ogen van een van de partijen).
De meest voor de hand liggende stap is nog altijd een gang naar de rechter.
Met een gespecialiseerde mediator annex dealmaker kunt u zich veel kosten besparen. En kunt u een oplossing vinden die uw relatie met de ander niet hoeft te schaden. Sterker nog: u kunt met mediation een oplossing bereiken die voor u allebei van meerwaarde kan zijn.

Voordelen zakelijke mediation

Wist u dat een standaardhandelsgeschil van 200K gemiddeld € 32.000 aan juridische kosten betekent en wel 700 dagen (2 jaar dus) in beslag kan nemen?
Met mediation gaat dit naar 224 dagen en kost het 32% minder, oftewel 23.000
Bron: ACB Kosten van zakelijke conflicten.

Dealbreaking of dealmaking?

Een mediator kan ook meerwaarde hebben als er geen geschil is.
Als er sprake is van een complexe onderhandeling met meerdere  partijen kan een ervaren mediator de onderhandelingen vleugels geven.

 

 

Mediation en de overheid / beleidsbemiddeling

De overheid heeft relaties met de burger, met bedrijven, met andere overheden en met allerlei maatschappelijke organisaties.
De overheid is gebaat bij een goede verstandhouding met deze partijen.
Zowel om conflicten te voorkomen als om conflicten op te lossen.
In het eerste geval is er sprake van beleidsbemiddeling.

Een verschil tussen de overheid en het bedrijfsleven is dat de overheid uitvoering geeft aan regelgeving en beleid. Daarnaast is de besluitvorming anders dan in het bedrijfsleven. Ook heeft de overheid haar eigen specifieke kenmerken, zoals de wet openbaarheid bestuur (WOB) en ook fatale termijnen moeten in acht worden genomen. Ook is er sprake van de ABBB, de interne procedures, met vaste termijnen en politieke gevoeligheden. Mediation leidt in de praktijk, met inachtneming van al deze specifieke kenmerken, in veel gevallen tot succes. Hierdoor ontstaan minder procedures en minder kosten.

 

Netwerk professionals

Nicole van Gelder beschikt over een groot netwerk van professionals. Zij kan indien nodig specialisten betrekken op het gebied van management, leiding geven, organisatiekunde, financiën, en een breed scala aan juridisch know how.

Daarnaast is zij partner bij Het Conflictwarenhuis van Merlijn , associé bij Professionele Mediators , Quality Mediators en de Roo Interim/Advies.

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards”

Søren Kierkegaard,
Deens filosoof

INTERVISIE

Intervisie is onmisbaar voor professionals om hun deskundigheid te vergroten. In intervisie delen deelnemers hun ervaringen waardoor zij hun gedachten scherpen en nieuw gedrag ontwikkelen.

De meerwaarde van intervisie zit in het methodisch werken onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Nicole van Gelder begeleidt sinds 2008 circa 40 bijeenkomsten per jaar. Zij is erkend als intervisiebegeleider door de Orde van Advocaten.

Vanzelfsprekend neemt zij ook zelf deel aan intervisiegroepen op haar vakgebied.

Klanten over Nicole van Gelder:

“Nogmaals bedankt voor je fijne en geweldige begeleiding bij onze intervisie”.

“Hartelijk dank voor jouw zeer prettige begeleiding tijdens de sessies, ik vond het erg interessant. Ik zal je in mijn omgeving ook zeker van harte aanbevelen.”

“Allen hebben de bijeenkomst als zinvol en prettig ervaren en danken Nicole voor haar kundige begeleiding”

 

OPEN INSCHRIJVING

Regelmatig zijn er open inschrijvingen voor een intervisie bijeenkomst, onder leiding van Nicole van Gelder, bij haar op kantoor. Kosten: € 75, – excl. 21% BTW per deelnemer voor een bijeenkomst van 2,5 uur.

Aanvragen van de data bij: info@archimediair.nl

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards”

Søren Kierkegaard,
Deens filosoof

Coaching

Nicole van Gelder is full certified ADR (conflict) coach. Als coach begeleidt zij individuen en teams. Daarbij staan ontwikkelingsgericht leren en groeien centraal. Nicole van Gelder hanteert verschillende methodieken, o.a. appreciative inquiry.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts”

Winston Churchill,
Brits staatsman.

TRAINING

Nicole van Gelder heeft ruime ervaring in het trainen van mediators en van mensen die in hun werk met klachten en conflicten te maken krijgen, zoals klachtencommissies, HR-managers en burenbemiddelaars. Zij geeft een aantal workshops, zoals basis mediationvaardigheden; mediation en creativiteit. Zij geeft de training pendelbemiddeling en hoe word ik intervisiebegeleider. Voor Merlijn geeft zij de training business mediation.

Zij maakt ook trainingen op maat.

 

Mediationvaardigheden

Deze workshop (op maat aan te passen) zorgt voor een kennismaking met de basale mediation vaardigheden. Geschikt voor o.a. HR, klachtenbemiddelaars, leden van een beroeps-/klachtencommissie, enz. Deze training is een eerste kennismaking met de uitgangspunten, inzichten, technieken van mediation. Centraal staat veel oefenen.

Tijdbestek gemiddeld 2 a 3 dagdelen.

Prijs op aanvraag.

jonge vrouw oude vrouw

Wie ziet u:
de jonge of de oude vrouw?

Mediation en creativiteit

Mediation is een creatief proces. Wat de creativiteit in mediation kan belemmeren is het feit dat er in een mediation altijd sprake is van meerdere probleemeigenaren, wier probleemstelling meestal niet gelijkluidend is. Ook de beperking van de groep (alleen de probleemeigenaren en hun adviseurs) speelt een rol. De bedoeling is – om met behulp van ontwerpprocessen en brainstormtechnieken ontwikkeld aan de universiteit van Buffalo NY (USA) en het COCD in België – tools te ontwikkelen die het creatieve proces in mediations bevorderen en eventuele belemmeringen om creativiteit in te zetten bij mediators weg te nemen.

De training is bedoeld voor mediators. Voor de workshop van 1 dagdeel worden MFN PE punten in categorie 1A toegekend.

Prijs op aanvraag.

 

Intervisiebegeleiding

Een intervisiebegeleider heeft de taak het groepsproces van de deelnemers te inspireren, te structuren en te bewaken. Aandachtspunten daarbij zijn:

• Het creëren van een veilige sfeer in de groep en omgaan met weerstand.
• Theorie over intervisie.
• Feedback geven en ontvangen.
• Afsluiting en evaluatie.

In de training is tijd om te oefenen aan de hand van een concrete casus.
De training wordt per keer aangepast aan de doelgroep.

Tijdbestek, indicatief, 1 of 2 dagdelen.

 Prijs op aanvraag

 

Business mediation

Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor (MfN register) mediators, advocaten, accountants en anders adviseurs die ook mediator zijn, die regelmatig in aanraking komen met conflicten waarbij een of meer bedrijven partij zijn, waar een partij uit meerdere personen bestaat en/of waar meerdere achterbannen een rol spelen, zoals een OR, aandeelhouders, vakbonden en waar adviseurs een actieve rol bij spelen.

De rollen van adviseurs / advocaten en achterbannen verrijken enerzijds het proces en compliceren anderzijds tegelijk de regievoering van de mediator en de eisen aan de mediator tot het beheersen en kunnen / durven toepassen van diverse mediation stijlen en verschillende conflictoplossingmethoden, zoals pendelbemiddeling, deal facilitatie en dealmaking.
Alles om partijen te begeleiden naar een “onderhandeld” resultaat.
De onderhandelingsdeskundigheid van de mediator staat hierbij centraal. Met inachtneming van de specifieke kenmerken van een mediation

Bovendien moet de businessmediator kunnen samenwerken met bijvoorbeeld door de Rechtbank aangewezen deskundigen en andere ‘hulptroepen’.
De deelnemers worden bekend verondersteld met (de fasering van) het mediationproces en de daarbij te hanteren algemene technieken.

Voor meer informatie, klik hier.

 

 

Pendelbemiddeling

Bij pendelbemiddeling loopt de communicatie via de mediator. Het doel is dat de mediator toestemming krijgt ieders wensen, verlangens en behoeften te delen met de ander, zonder dat de mediator de boodschapper wordt (een) van de partijen. Zo kan er alsnog ruimte ontstaat voor een gemeenschappelijk gesprek, want dat blijft het doel van deze bemiddeling.

Centrale thema’s hierbij zijn: werken met caucus, de relatie met de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator/bemiddelaar, omgaan met vertrouwelijkheid en informatie “overbrengen”.

Tijdbestek indicatief: 2 dagdelen, aaneengesloten.
Voor de training worden MFN PE punten in categorie 1A toegekend.

Prijs op aanvraag

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves”

Lao Tzu,
Chinees filosoof

TOEZICHT

Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Alsmede door een systematische controle erop letten dat iets gebeurt en dat het gebeurt volgens bepaalde normen.

Ervaring Nicole van Gelder lees verder

“Creativity takes courage”

Henri Matisse,
Frans schilder

CREATIVITEIT

Iedereen moet tegenwoordig out of the box denken. Dat gaat niet altijd vanzelf. In de juiste omstandigheden kan iedereen creatief denken. Nicole van Gelder is gespecialiseerd in het begeleiden van dat proces, van begin tot einde. Dat houdt in: het stimuleren samen duizend mogelijkheden te bedenken, prioriteiten te kiezen en een actieplan op te stellen.

Zij begeleidt individuen en teams die willen vernieuwen. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een nieuwe visie en missie, het optimaliseren van de samenwerking binnen teams en het ontwikkelen en realiseren van nieuwe diensten en producten.

Nicole van Gelder is in België (COCD) en Amerika (university Buffalo NY) opgeleid tot creative facilitator.

“The shortest distance between two points is a straight line.”

Archimedes,
Grieks wiskundige en uitvinder

ARCHIMEDIAIR

Als all round mediator begeleidt Nicole van Gelder individuen en groepen op meerdere terreinen: zoals arbeidsbemiddeling, zakelijke geschillen en conflicten met de overheid.

Nicole van Gelder werkt niet alleen met mensen in conflictsituaties. Ze begeleidt ook teams en individuen die willen vernieuwen. Dat kan van alles zijn, zoals het verwoorden van een missie, het ontwikkelen van een nieuwe dienst of het doorbreken van vaste patronen in een team.

Nicole van Gelder is tevens een ervaren trainer en intervisor.
In België en Amerika is zij opgeleid tot creative facilitator.

Deze creativiteit komt op al haar werkterreinen van pas, omdat de inzet van creativiteitstechnieken mensen kan helpen om ingesleten patronen los te laten en onverwachte oplossingsstrategieën te bedenken.

Zij richtte in 2000 Archimediar op, na een carrière bij de Gemeente Amsterdam, waar zij complexe processen begeleide, zowel nationaal als internationaal. Als bruggenbouwer tussen de private en publieke sector.

Als hoofd Informaticastimulering en Telecommunicatie was zij onder andere projectleider voor de verkoop van de Amsterdamse Kabeltelevisie.

Dit deed zij zo succesvol dat ze daarna werd ‘uitgeleend’ aan Den Haag en Rotterdam om ook daar de kabelverkoop te begeleiden.

Na haar opleiding tot mediator startte ze haar eigen bedrijf om haar zakelijke en verbindende krachten op nieuwe terreinen in te zetten en haar kennis en ervaring over te dragen op anderen.

Lees verder

Contactgegevens Archimediair

Cornelis Dopperkade 5-6 A
1077 KL  Amsterdam

tel: +31(0)20 673 46 53
mob: +31(0)6  53406668

info@archimediair.nl

Archimediair