Nicole van Gelder

Ervaren mediator, intervisiebegeleider en trainer.
Opgeleid in Nederland en Amerika.

Achtergrond Nicole van Gelder

“Iedereen is in staat zelf oplossingen te bedenken. Soms is daar hulp bij nodig. In een sfeer van openheid en structuur bied ik mensen – individueel of in teams – een kans om met andere ogen te kijken. Dan is er ruimte om nieuwe oplossingen te vinden”.

” I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sailes to always reach my destination.” 

Jimmy Dean,,
Amerikaans acteur

MEDIATION

De kern van mediation is het professioneel begeleiden van mensen in een vastgelopen conflict, waarbij ze samen zoeken naar voor hen passende oplossingen.

Het mediationproces

 • De mediator begint met het geven van informatie over het proces en de werkwijze
 • Met extra aandacht voor de vertrouwelijkheid en de vrijwilligheid.
 • U beslist samen of u bereid bent het proces aan te gaan.
 • Dan start het mediationproces met het tekenen van de mediaton overeenkomst.
 • Onder leiding van de mediator wordt alle informatie uitgewisseld, is er ruimte voor emoties, eisen, wensen en verlangens.
 • De verschillen en de overeenkomsten zijn dan benoemd. 
 • Vervolgens wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van de algemene belangen en wensen alsmede het gezamenlijke belang. In de praktijk blijkt er altijd een gezamenlijk belang te zijn.
 • Dan worden opties en mogelijke oplossingen in kaart gebracht.
 • Vervolgens worden de door iedereen gewenste uitkomsten SMART gemaakt en gekeken hoe de afspraken kunnen worden geborgd.
 • Bij overeenstemming over de oplossing worden de afspraken in een vaststellingsovereenkomst opgemaakt of in een andere vorm vastgelegd.
 • Dan is de mediation afgerond.
 • Een mediation duurt gemiddeld tussen de 8 en 14 uur.

DE MEDIATOR

Nicole van Gelder is MFN/ADR/IMI en rechtbank registermediator.
Ze is rechtbank mediator bij de rechtbanken Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.
Voor de MFN/SKM en de IMI is Nicole peer reviewer. En zij is full certified ADR conflictcoach.
Nicole van Gelder is tweetalig, Nederlands en Engels. Zij is mede opgeleid aan de Harvard University.

Als ervaren leidinggevende en onderhandelaar is Nicole van Gelder multi inzetbaar, met een extra accent op de terreinen arbeidsmediation, overheidsmediations en zakelijke mediations. Ook cliënten op basis van een toevoeging worden ondersteund (zie www.rvr.org).

Archimediair werkt conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nicole van Gelder werkt nauw samen met een netwerk van professionals. Voor het College Multi Media kan zij worden ingeschakeld als arbiter.

Ze is onder andere lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging/de Vereniging Mediators bij de Overheid en de werkgroep MFN arbeidsmediators.

Als mediator en jurylid is zij jaarlijks actief bij de internationale mediation competitie voor studenten, onder auspiciën van de International Chamber of Commerce te Parijs.

Luister hier naar de mediation podcast van Nicole van Gelder.

Tevreden klanten beoordelen Nicole van Gelder als mediator consequent op het hoogste niveau.

“Dank voor de goede en heldere uitleg van het proces”

“Door de mediation is een betere verstandhouding ontstaan”

“Thank you for all your assistance, should we require any similar services of mediation in the future, I would be happy to use your services, we have been very happy with each step of the process.

Voor mij was mediation een nieuwe ervaring, een heel goede ervaring moet ik zeggen. Ik heb jouw professionele aanpak, doortastendheid, doorpakken enorm gewaardeerd.  Nogmaals dank!

“Thank you very much Nicole for the support and the goodness, was really professional.”

Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict is een conflict tussen werkgever en werknemer of tussen collega’s onderling. Een arbeidsconflict kan om verschillende redenen ontstaan en/of escaleren. Denk aan een meningsverschil over de samenwerking, de arbeidsvoorwaarden en/of het functioneren.  Een arbeidsconflict kan verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie, het team en voor de werknemer persoonlijk.

Mediation kan helpen om voor de toekomst goede werkafspraken te maken of om de werkrelatie te verbeteren. Het kan ook zo zijn dat er uiteindelijk wordt gekozen voor een route waarin partijen zonder strijd uit elkaar gaan. De mediator inventariseert en bespreekt de wensen en  mogelijkheden met partijen om te komen tot voor alle betrokkene de best mogelijke oplossing. Dit doet de mediator op een neutrale, zakelijke manier met aandacht voor de emoties die bij zo’n situatie een rol kunnen spelen.

Voordelen arbeidsmediation

Een gemiddeld arbeidsconflict dat escaleert kost een organisatie al gauw zo’n € 27.000, -.  Door het inzetten van een mediator worden de kosten € 3.000, -. Een flinke besparing dus.

Bron: Forum voor Conflictmanagement 2018.

 

Zakelijke Mediation

Zakelijke conflicten kunnen ontstaan tussen zakelijke partners, leden van een maatschap, directieleden, bestuursleden van een vereniging, vennoten, etc.
Of tussen bedrijven onderling (contract breuk bijvoorbeeld of niet geleverde diensten, in elk geval in de ogen van één van de partijen).
De meest voor de hand liggende stap is nog altijd een gang naar de rechter.
Met een gespecialiseerde mediator annex dealmaker kunt u zich veel kosten besparen. En kunt u een oplossing vinden die uw relatie met de ander niet hoeft te schaden. Sterker nog: u kunt met mediation een oplossing bereiken die voor u allebei van meerwaarde kan zijn.

Voordelen zakelijke mediation

Wist u dat een standaardhandelsgeschil van € 200.000 gemiddeld € 32.000 aan juridische kosten betekent en wel 700 dagen (2 jaar dus) in beslag kan nemen?
Met mediation gaat dit naar 224 dagen en kost het 32% minder, oftewel € 23.000.
Bron: ACB Kosten van zakelijke conflicten.

Dealbreaking of dealmaking?

Een mediator kan ook meerwaarde hebben als er geen geschil is.
Als er sprake is van een complexe onderhandeling met meerdere  partijen kan een ervaren mediator de onderhandelingen vleugels geven.

 

Mediation en de overheid / beleidsbemiddeling

De overheid heeft relaties met de burger, met bedrijven, met andere overheden en met allerlei maatschappelijke organisaties.
De overheid is gebaat bij een goede verstandhouding met deze partijen.
Zowel om conflicten te voorkomen als om conflicten op te lossen.
In het eerste geval is er sprake van beleidsbemiddeling.

Een verschil tussen de overheid en het bedrijfsleven is dat de overheid uitvoering geeft aan regelgeving en beleid. Daarnaast is de besluitvorming anders dan in het bedrijfsleven. Ook heeft de overheid haar eigen specifieke kenmerken, zoals de wet openbaarheid bestuur (WOB) en ook fatale termijnen moeten in acht worden genomen. Ook is er sprake van Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur (ABBB), de interne procedures, met vaste termijnen en politieke gevoeligheden. Mediation leidt in de praktijk, met inachtneming van al deze specifieke kenmerken, in veel gevallen tot succes. Hierdoor ontstaan minder procedures en minder kosten.

Voor meer informatie over beleidsbemiddeling klik hier.

Netwerk professionals

Nicole van Gelder beschikt over een groot netwerk van professionals. Zij kan indien nodig specialisten betrekken op het gebied van management, leiding geven, organisatiekunde, financiën, en een breed scala aan juridisch know how.

Daarnaast is zij partner bij de Merlijn Adviesgroep (van communicatiebegeleiding tot conflictoplossing), associé bij Professionele Mediators en de Roo Interim/Advies.

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards”

Søren Kierkegaard,
Deens Filosoof

INTERVISIE

Intervisie is onmisbaar voor professionals om hun deskundigheid te borgen en vergroten. In intervisie delen deelnemers hun ervaringen waardoor zij hun gedachten scherpen en nieuw gedrag ontwikkelen.

De meerwaarde van intervisie zit in het methodisch werken onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider, zoals Nicole van Gelder. Zij is erkend als intervisiebegeleider door de MFN, Orde van Advocaten en de VFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators).

Klanten over Nicole van Gelder:

“Nicole heeft als begeleider gedurende 8 jaar zorggedragen voor de intervisie en begeleiding van de vrijwillige buurtbemiddelaars van Beterburen. Dank zij haar inhoudelijke kennis, steun en bevlogenheid zijn de bemiddelaars in staat om de veelal lastige gesprekken met ruziënde buren tot een goed einde te brengen. Daarnaast weet ze ook in trainingen de bemiddelaars te enthousiasmeren en hen nieuwe tools aan te leren die zij kunnen gebruiken in de gesprekken met bewoners.”  
Bente London, directeur BeterBuren

“Nogmaals bedankt voor je fijne en geweldige begeleiding bij onze intervisie.”

“Hartelijk dank voor jouw zeer prettige begeleiding tijdens de sessies, ik vond het erg interessant. Ik zal je in mijn omgeving ook zeker van harte aanbevelen.”

“Allen hebben de bijeenkomst als zinvol en prettig ervaren en danken Nicole voor haar kundige begeleiding.”

“Ontzettend bedankt voor je gastvrijheid, Nicole en de mooie intervisie gesprekken in de groep.”

“Nogmaals wil ik je bedanken voor de geweldig coaching van onze intervisiegroep”.

“ Bedankt voor wederom een op een ontspannen manier reflecteren met elkaar. Heb er weer veel van geleerd!”

“Ik vond de bijeenkomsten leuk en leerzaam en ook heel prettig. Veel dank daarvoor!”

OPEN INSCHRIJVING

Regelmatig zijn er open inschrijvingen voor een intervisie bijeenkomst, onder leiding van Nicole van Gelder, bij haar op kantoor. Prijs op aanvraag.

Aanvragen bij: info@archimediair.nl

Coaching

Nicole van Gelder is full certified ADR (conflict) coach. Als coach begeleidt zij individuen en teams. Daarbij staan ontwikkelingsgericht leren en groeien centraal. Nicole van Gelder hanteert verschillende methodieken, o.a. appreciative inquiry.

TRAINING

Nicole van Gelder heeft ruime ervaring in het trainen van mediators en van mensen die in hun werk met klachten en conflicten te maken krijgen, zoals klachtencommissies, HR-managers en burenbemiddelaars. Zij geeft een aantal workshops, in eigen beheer, zoals basis mediationvaardigheden; mediation en creativiteit; pendelbemiddeling; intervisiebegeleiding. Voor Merlijn geeft zij de training zakelijke mediation en hoe word ik intervisie begeleider.

Lees hier een review van deelnemers van de training. 

 

Mediationvaardigheden

Deze workshop – op maat -is een kennismaking met de basale mediation vaardigheden. Geschikt voor o.a. HR, klachtenbemiddelaars, leden van een beroeps-/klachtencommissie, enz. Deze training is een eerste kennismaking met de uitgangspunten, inzichten, technieken van mediation. Centraal staat veel oefenen.

Tijdbestek gemiddeld 2 à 3 dagdelen.

Prijs op aanvraag.

jonge vrouw oude vrouw

Wie ziet u:
de jonge of de oude vrouw?

Mediation en creativiteit

Mediation is een creatief proces. Wat de creativiteit in mediation kan belemmeren is het feit dat er in een mediation altijd sprake is van meerdere probleemeigenaren, wier probleemstelling meestal niet gelijkluidend is.  De bedoeling is – om met behulp van ontwerpprocessen en brainstormtechnieken ontwikkeld aan de universiteit van Buffalo NY (USA) en het COCD in België – tools te ontwikkelen die het creatieve proces in mediations bevorderen en eventuele belemmeringen om creativiteit in te zetten bij mediators weg te nemen.

De training is bedoeld voor mediators. Voor de workshop van 1 dagdeel worden MFN PE punten in categorie 1A toegekend.

Prijs op aanvraag.

Intervisiebegeleiding

Een intervisiebegeleider heeft de taak het groepsproces van de deelnemers te inspireren, te structuren en te bewaken. Aandachtspunten daarbij zijn:

• Het creëren van een veilige sfeer in de groep en omgaan met weerstand.
• Theorie over intervisie.
• Feedback geven en ontvangen.
• Afsluiting en evaluatie.

In de training is tijd om te oefenen aan de hand van een concrete casus.
De training wordt per keer aangepast aan de doelgroep.

Tijdbestek, indicatief, 1 of 2 dagdelen.

 Prijs op aanvraag

Zakelijke mediation

Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor mediators, advocaten, accountants en adviseurs, die regelmatig in aanraking komen met conflicten waarbij een of meer bedrijven partij zijn, waar een partij uit meerdere personen bestaat en/of waar meerdere achterbannen een rol spelen, zoals een OR, aandeelhouders of vakbonden, met het doel partijen te begeleiden naar een “onderhandeld” resultaat.

Voor meer informatie, klik hier.

PENDELBEMIDDELING

Bij pendelbemiddeling loopt de communicatie via de mediator. Het doel is dat de mediator toestemming krijgt ieders wensen, verlangens en behoeften te delen met de ander, zonder dat de mediator de boodschapper wordt (een) van de partijen. Zo kan er alsnog ruimte ontstaat voor een gemeenschappelijk gesprek, want dat blijft het doel van deze bemiddeling.

Centrale thema’s hierbij zijn: werken met caucus, de relatie met de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator/bemiddelaar, omgaan met vertrouwelijkheid en informatie “overbrengen”.

Tijdbestek indicatief: 2 dagdelen, aaneengesloten.
Voor de training worden MFN PE punten in categorie 1A toegekend.

Prijs op aanvraag

“A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.” 

Loa Tzu,
Chinees Filosoof

TOEZICHT

Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Alsmede door een systematische controle erop letten dat iets gebeurt en dat het gebeurt volgens bepaalde normen.

Nicole van Gelder is peer reviewer voor de Nederlandse Mediatorsfederatie (MFN) en the International Mediation Organisation (IMI).

Ervaring Nicole van Gelder lees verder

“Creativity takes courage.” 

Henri Matisse,
Frans Schilder

CREATIVITEIT

Iedereen moet tegenwoordig out of the box denken. Dat gaat niet altijd vanzelf. In de juiste omstandigheden kan iedereen creatief denken. Nicole van Gelder is gespecialiseerd in het begeleiden van dat proces, van begin tot einde. Dat houdt in: het stimuleren samen duizend mogelijkheden bedenken, prioriteiten kiezen en een actieplan opstellen.

Zij begeleidt individuen en teams die willen vernieuwen. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een nieuwe visie en missie, het optimaliseren van de samenwerking binnen teams en het ontwikkelen en realiseren van nieuwe diensten en producten.

Nicole van Gelder is in België (COCD) en Amerika (university Buffalo NY) opgeleid tot creative facilitator.

“The shortest distance between two points is a straight line.” 

Archimedes,
Grieks wiskundige en uitvinder

ARCHIMEDIAIR

Nicole van Gelder richtte in 2000 Archimediar op, na een carrière bij de gemeente Amsterdam, waar zij uitgebreide ervaring opdeed op het hoogste bestuurlijk niveau. Eerst als woordvoerder voor het College van Burgemeester&Wethouders . Later als hoofd kabeltelevisie en nieuwe media. Namens meerdere gemeentes heeft zij grote verkoopprojecten van kabelnetten gerealiseerd. Zij noemde haar bureau naar Archimedes, de man die ontdekte dat je vaak de oplossing voor een probleem vindt door het tijdelijk los te laten en uit je hoofd te zetten, dan wel door er – al dan niet gedwongen – anders tegen aan te kijken.

Lees verder

Contact Archimediair

Cornelis Dopperkade 5-6 A
1077 KL  Amsterdam


mob: +31(0)6  53406668

Mail Nicole van Gelder